SNY jak porozumět významu snů z pohledu psychoanalýzy, 3 příklady z praxe: 1. KABELKA Klientka měla sen, že odložila na lavičce kabelku, která se ztratila. Co pro vás znamená kabelka? Osobní věci, identita. Sen potvrdil, že klientka ztrácí svoji identitu v partnerském vztahu. Upřednostňuje pocity partnera. Klientka zvažuje rozchod, vypráví, jak se k ní partner nechová hezky. Upozorňuji, ze kabelku odložila ve snu ona. Rozchod není řešením, pokud se nenaučíme ve vztahu zůstat u sebe a svých pocitů, namísto upřednostňování pocitů partnera. “ Bezohledný” partner nás učí zohlednit sebe. 2. LOĎ  Jsou sny, které zrcadlí téma klienta, viz. předchozí příspěvek a pak sny, které odraží klientův vývoj: S klientkou jsme pracovaly na vztazích v rodině. Během terapie se jí zdál sen, který ukázal na to, jak se klientka posouvá v nabývání vlastní síly. Jsme s rodinou na ostrově a máme se vracet domů. Vim, ze loď ztroskotá a tak se rozhodnu zůstat. Když ostatní odpluli, zjišťuji, že to na ostrově není tak hrozné, jak jsem si myslela. Volá mi máma, že prý kdyby věděla, že jsem tam zůstala, zůstala by se mnou. 1. Klientka je již více sama za sebe, osamostatˇnuje se od původní rodiny, zůstává na ostrově. 2. Klientka se již stará o své bezpečí namísto záchrany svých blízkých. 3. Zjišťuje, ze její strach z osamostatnění byl větší, než odpovídá skutečnosti. 4. Klientka se více sblížila s matkou, jejich vztah se proměňuje, to se objevilo v závěru snu - telefonát matky z lodi. VÝCHODISKO A jsou sny, které namísto problému či vývoje ukazují řešení. Do třetice příklad analytického přístupu práce se sny: Klientce, která řeší svoji submisivni roli ve vztahu se zdál tento sen: Jsme s přítelem mezi lidmi a on laškuje se ženami. Říkám, že je mi to nepříjemné a odcházím. V tom se na mě otočí slečna, se kterou i v reálném životě mám problém a říká: já ti rozumim. Ptám se klientky, čím ve snu způsobila, že se ze sokyně stal spojenec? Tím, že se o sebe postarala, vyjádřila své pocity a odešla ze situace, ve které ji nebylo dobře. V reálném životě doposud dělala, ze ji laškování přítele nevadi, zůstávala a trpěla. Sen ukázal, co klientka potřebuje změnit ve svém chování, aby se cítila dobře. Tím se může změnit i chování jejího partnera k ní.   LOĎ  Jsou sny, které zrcadlí téma klienta, viz. minuly příspěvek a pak sny, které odrazí klientům vývoj: S klientkou jsme pracovaly na vztazích v rodině. Během terapie se ji zdál sen, který ukázal na to, jak se klientka posouvá v nabývání vlastní síly. Jsme s rodinou na ostrově a máme se vracet domu. Vim, ze loď ztroskota a tak se rozhodnu zůstat. Když ostatní odpluli, zjišťuji, ze to na ostrově není tak hrozné, jak jsem si myslela. Vola mi mama, ze prý kdyby věděla, ze jsem tam zůstala, zůstala by se mnou. 1. Klientka je již více sama za sebe, osamostatnuje se od původní rodiny, zůstává na ostrově. 2. Klientka se již stará o své bezpeci namísto záchrany svých blízkých. 3. Zjišťuje, ze její strach z osamostatnění byl větší, než odpovídá skutečnosti. 4. Klientka se více sblížila s matkou, jejich vztah se proměňuje, to se objevilo v závěru snu - telefonát matky z lodi.    
KŘIVDA  Klientka sdílela na sezení pocit křivdy, kdy její maminka, která již zemřela, celoživotně upřednostňovala starší sestru. Otec sestry opustil rodinu, pak se narodila klientka, jejíž otec starší sestru adoptoval. O tom se nikdy nesmělo mluvit. Mapovaly jsme příběh maminky: maminka byla jako miminko odložena svou matkou a vyrůstala u adoptivnich rodičů. O tom se rovněž nesmělo mluvit. Nabídla jsem klientce ať se zkusí na maminku podívat jako na odložené dítě a chytit pocity, které takové dítě má: opuštění a přesvědčeni: nejsem dost dobrá, když mě matka odložila. Díky tomu se klientce rozkryla dynamika toho, co působilo v ženské linii jejich rodiny. Maminka se pod vlivem tohoto přesvědčeni snažila být vždy dokonalá, protože to považovala za jediný způsob jak získat lásku. To požadovala i po své mladší dceři, dokonalost. U starší dcery působil pocit opuštění, který prožila matka jako dítě a který promítla do starší dcery, jejíž otec odešel. Kompezovala tak na dceři to, co chybělo jí, ošetřovala tak svůj dětský pocit a zároveň ji chránila před pravdou, protože pravdu, že byla opuštěna matkou sama nikdy nepřijala. Dvě dcery zhmotnily její dvě části, trauma a jeho ochranu, pocit opuštění a perfekcionismus jako způsob, jak získat hodnotu. Když dcera porozuměla této dynamice, ulevilo se ji. Pochopila, ze chování matky nemělo nic společného s její hodnotou, ale s křivkou, která v životě matky působila.  
SLOVA, KTERÁ SE NEŘEKNOU, SE NEVYŘČENÁ VRACÍ  Klientka, jejíž abstinence začala před rokem převozem na záchytnou stanici a pokračovala léčbou závislosti, měla po roce sen, ve kterém se ocitla znovu na záchytce. Sen – Jsem na záchytce a na vedlejším lůžku je muž, který pořád mluví. Jdu zaklepat na sestru, že to je hrozný, ať ho dají pryč. Sestra přes okénko ve dveřích říká, že to nejde, že je to můj otec a tak tam musí zůstat. S klientkou jsme pojmenovaly význam snu: otec jí mluví stále do života, přestože je již mrtvý. Klientka si uvědomuje, že v přítomnosti otce měla vždy strach, aby neudělala něco špatně a ten pocit má i v současné době. Požádala jsem klientku, aby se vrátila do snu a aby ho dokončila tak, aby se postarala o svoji spokojenost. Klientka nejprve chtěla utéct oknem, ale okno nenašla a zároveň jsme pojmenovaly, že útěk není dlouhodobým řešením jejího vnitřního hlasu, který jí říká, že něco dělá špatně. Nabízím klientce rozhovor s otce. Oba v imaginaci pláčou. Klientka si připouští, že jí otec chybí. Z rozhovoru vyplývá tendence být tu pro otcovy pocity, tak jak to dělala celé dětství. Klientka měla možnost sdělit otci, co cítí, oddělit se od otcova vlivu, vyjádřit, že jí otec chybí, převzít zodpovědnost za svůj život, říct otci, že se o sebe postará. V ten moment klientka stále se zavřenýma očima, v údivu a s úlevou říká: On odchází. Po té, co klientka sdělila otci vše, co měla na srdci, mohl otec odejít. Na symbolické úrovni propustila mrtvého otce, jehož vliv v jejím životě byl stále přítomný.  
HODNÁ HOLKA HODNÝ KLUK Hodný hodná je zakletí, které slouží k tomu, jak si získat lásku jednoho z rodičů tím, že plní očekávání tohoto rodiče a později i širšího okolí. Zakleti spočívá v tom, že je svět rozdělen na dobrý a zlý. Hodnoceno, odsouzeno a vyloučeno je to, co rodič považoval za špatné. Dite naplňuje očekávání rodiče a cítí se zlé, pokud se jeho pocity či chování s ideálem neslučují. Jedna klientka slýchala: buď hodná, jinak maminka zemře… Co tvoří hodná holka hodný kluk: - odmítají agresi a tím ji vytváří, okolí většinou nevědomě to, co dotyčný popírá, produkuje - obětují se a tak se stávají obětí - zneužívají sami sebe tím, že jsou k dispozici očekáváním druhých a jsou tak okolím zneužíváni - nežijí svůj život, do vztahu nepřináší sebe a nemužou tedy ve vztazích dostat to, po čem touží, opravdovost a bezpodmínečné přijetí - v přítomnosti hodné holky hodného kluka jsou druzí, kteří si dovolí mít to jinak, ti zlí a sobečtí, které buďto hodnotí nebo omlouvá, jde o povýšený postoj - převládá morálka nad láskou, hodná holka hodný kluk nejsou ochotni převzít zodpovědnost, když vztah vyžaduje použití energie agrese, říct ne, nastavit hranice Kletba je narušena v okamžiku, kdy dotyčný začne pociťovat vztek na tuto roli, cítí se vyčerpaný a hurááá přestává ho bavit být hodným, začíná vnímat, že to co se mu děje, tvoří on a přebírá za to odpovědnost. Kletba ztrácí svoji moc ve chvíli, kdy mizí pojmy dobrý a zlý, takže není potřeba nic vyloučit ze života, všechno má své místo. Jak často jsi slyšel/a buď hodný/a? Pořad tě to ještě baví?  
STATUS_IS__APP_RUNNING