HODNÁ HOLKA HODNÝ KLUK

Hodny hodna je zakletí, které slouží k tomu, jak si získat lásku jednoho z rodičů tim, ze plní očekávání tohoto rodiče a později i širšího okolí.

Zakleti spočívá v tom, ze je svět rozdělen na dobry a zlý. Hodnoceno, odsouzeno a vyloučeno je to, co rodič považoval za špatné. Dite naplňuje očekávání rodiče a cítí se zlé, pokud se jeho pocity či chování s ideálem neslučují.

Jedna klientka slychala: buď hodna, jinak maminka zemře…

Co tvori hodna holka hodný kluk:

- odmítají agresi a tim ji vytváří, okolí většinou nevědomě to, co dotyčný popírá, produkuje

- obětují se a tak se stávají obětí

- zneužívají sami sebe tím, ze jsou k dispozici očekáváním druhých a jsou tak okolím zneužívaní

- nežijí svůj život, do vztahu nepřináší sebe a nemuzou tedy ve vztazích dostat to, po čem touží, opravdovost a bezpodmínečné přijetí

- v přítomnosti hodné holky hodného kluka jsou druzí, kteří si dovolí mít to jinak, ti zlí a sobečtí, které buďto hodnotí nebo omlouvá, jde o povýšeny postoj

- převládá morálka nad láskou, hodna holka hodný kluk nejsou ochotni převzít zodpovědnost, když vztah vyžaduje použití energie agrese, říct ne, nastavit hranice

Kletba je narušena v okamžiku, kdy dotyčný začne pociťovat vztek na tuto roli, cítí se vyčerpaný a huraaa přestává ho bavit být hodným, začíná vnímat, ze to co se mu deje tvoří on a přebírá za to odpovědnost. Kletba ztrácí svoji moc ve chvíli, kdy mizí pojmy dobry a zlý, takže není potřeba nic vyloučit ze života, všechno má své místo.

Jak často jsi slyšel/a buď hodný/a?

Pořad tě to ještě baví?????

Může jít o ilustraci jeden člověk nebo víc lidí

 

STATUS_IS__APP_RUNNING